Ladytron | "White Elephant"Ladytron Tour Dates with VHS or Beta10/4: Chicago, IL @ The Vic

10/5: Toronto, ON @ Phoenix

10/6: Montreal, QC @ Telus

10/7: Boston, MA @ Paradise

10/8: Philadelphia, PA @ TLA

10/11: Washington, DC @ 9:30 Club

10/13: Atlanta, GA @ Masquerade

10/15: Miami, FL @ Grand Central